Cách sử dụng OwO

Usage manual

Sử dụng cơ bản

Tìm hiểu cơ bản về cách sử dụng Discord Dịch, gồm có thiết lập, cấp phép, tiền tố mặc định, cấu trúc lệnh và list những phần trợ giúp .Nội dung chính

 • Sử dụng cơ bản
 • Cài đặt
 • Tiền tố mặc định
 • Cấu trúc lệnh
 • Nhận trợ giúp trong Discord
 • Yêu cầu tính năng hoặc báo cáo lỗi
 • Video liên quan

Discord Dịch là dịch vụ trả phí, để sử dụng bạn cần phải mua thuê bao.

Cài đặt

Làm theo những bước sau để cài đặt bot vào server Discord của bạn:

Bạn đang đọc: Cách sử dụng OwO

 1. Nhấn vào Đường dẫn mời
 2. Chọn Server Discord của bạn trong danh sách (bạn phải có quyền để mời)
 3. Cho phép cho bot gia nhập server cùng những quyền cần thiết
 4. Viết lệnh -t help để xem hướng dẫn trong Discord

Bot phải có những quyền thích hợp trong tổng thể những kênh có tương quan để thực thi không thiếu tính năng. Yêu cầu tối thiểu cho bot :Quyền hạnMô tảXem Kênh Nhắn tin và Kênh nóiBot không thể hoạt động mà không có quyền xem kênh và đọc tin nhắn. Bot cần quyền này để xử lí lệnh và tác vụ tự động.Gửi Tin nhắnBot cần phải có quyền nhắn tin trên kênh server để trả lời lệnh và thực hiện nhiệm vụ tự động.Nhúng LinkBot gửi tin nhắn theo định dạng RichEmbed, tương tự như xem trước đường dẫn trong Discord. Nó cũng kèm theo đường dẫn tới website chính thức và wiki để giúp đỡ.Đọc Lịch sử Tin NhắnBot cần có quyền xem lịch sử tin nhắn để dịch tin nhắn cũ bằng emoji cờ, và để đồng bộ hóa sửa đổi/xóa tin nhắn.Quản lí Tin nhắnCần quyền này để đồng bộ thay đổi và xóa giữa tin nhắn gốc và bản dịch. Đồng thời cũng cần cho tính năng tự động xóa lệnh.Đính kèm FileĐây là quyền tùy chọn cho phép bot chuyển tiếp đính kèm sang kênh tự động dịch.Quản lí Chức vụChỉ yêu cầu nếu bạn muốn dịch tự động hay ban người dùng nào đó mà không cần phải gán chức vụ tự dộng dịch hay không dịch thủ công.Quản lí WebhookChỉ dùng để kích hoạt kiểu Webhook – tích hợp Webhook tối tân để dảm bảo định dạng của bản dịch đầu ra được sạch sẽ (thay thế avatar của bot và tên).

Tiền tố mặc định

Tiền tốMô tảTùy chỉnh-tTiền tố ngắn mặc địnhKiểm tra Cài đặt Tiền tố-translateTiền tố đầy đủ mặc đị[email protected]ọi botThay đổi biệt hiệu của [email protected]#2653Gọi đầy đủ bot-

Cấu trúc lệnh

tiền tố + lệnh chính + tham biếnVí dụ :

– translate help customhoặc- t help customhoặc

@Translator help custom

Nhận trợ giúp trong Discord

– translate help- translate help custom- translate help react- translate help auto- translate help user- translate help bots- translate help settings

-translate help misc

– translate help detect

Yêu cầu tính năng hoặc báo cáo lỗi

Vui lòng tham gia server Discord chính thức để báo cáo giải trình yếu tố hoặc luận bàn về những tính năng mới / nâng cấp cải tiến cùng với hội đồng .

Video liên quan