Xổ số lô tô | Xổ số Thủ Đô

Xổ số Lô tô là mô hình xổ số kiến thiết người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn những chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác lập tác dụng trúng thưởng được triển khai sau thời gian phát hành vé xổ số kiến thiết .
Đây là mô hình xổ số kiến thiết mới được Công ty đưa vào phát hành từ 01/04/1994 nhằm mục đích từng bước hình thành nên một thị trường xổ số kiến thiết đa dạng chủng loại, phong phú, phân phối nhu yếu đi dạo vui chơi lành mạnh của người dân, góp đa dạng chủng loại thêm cho những mô hình xổ số kiến thiết thiết kế truyền thống lịch sử và đặc biệt quan trọng là để góp thêm phần đấu tranh hạn chế tệ nạn số đề .
Hiện nay, hàng ngày Công ty đang phát hành những game show Lô tô 2 số, 3 số, 4 số ; Lô tô 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số .

             
 
 
 

Cơ cấu giải thưởng

1. Xổ số Lô tô 2 số

 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 70 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Nhất Bằng mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất 71 lần mệnh giá vé mua
   

2. Xổ số Lô tô 3 số

 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt 420 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất 20 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 5 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất 440 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt 25 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và trùng 1 trong 3 lần quay giải 6 445 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6 425 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6 30 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6 25 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6 10 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 1 trong 3 lần quay của giải 6 5 lần mệnh giá vé mua

3. Xổ số Lô tô 4 số

 • Mệnh giá vé: 5.000 đ 
 • Hình thức: vé thủ công
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 4 chữ số từ 0000 đến 9999 và so với kết quả 4 số cuối của giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Vé trúng 4 số cuối của giải Đặc biệt 1.200 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : 3 số cuối của giải Đặc biệt 50 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : 2 số cuối của giải Đặc biệt 5 lần mệnh giá vé mua

4. Xổ số Lô tô 2, 3, 4 cặp số

 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn 2, 3, 4 số có 2 chữ số từ 00 đến 99

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

Lô tô 2 cặp số
Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay 15 lần mệnh giá vé mua
Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 1 lần quay 10 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : trúng 1 cặp số trùng 2 lần quay Bằng mệnh giá vé mua
Lô tô 3 cặp số
Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay 60 lần mệnh giá vé mua
Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 1 lần quay 45 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : trúng 2 trong 3 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay 10 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : trúng 2 trong 3 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay 2 lần mệnh giá vé mua
Lô tô 4 cặp số
Trúng cả 4 cặp số và 4 cặp số trùng 2 lần quay 1.000 lần mệnh giá vé mua
Trúng cả 4 cặp số 110 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : trúng 3 trong 4 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay 30 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích : trúng 3 trong 4 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay

15 lần mệnh giá vé mua

Khuyến khích : trúng 3 trong 4 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay 5 lần mệnh giá vé mua