HƯỚNG DẪN LUẬT BANG! THE DICE GAME


Các thành phần

– 5 viên xúc xắc với 6 mặt kí hiệu .- 8 lá tính năng : 1 Sheriff, 2 Deputy, 3 Outlaw, 2 Renegade .

– 16 lá nhân vật với kỹ năng và số máu khác nhau.

– 6 lá bài tóm tắt tính năng những kí hiệu xúc xắc .- 9 token mũi tên .
– 25 token 1 viên đạn và 15 token 3 viên đạn. Toàn cảnh những thành phần trong game


Nhiệm vụ

Mỗi người chơi sẽ có một tiềm năng dựa theo lá tính năng :- Sheriff : phải hủy hoại hết Outlaws, Renegade .- Deputy : Hỗ trợ và bảo vệ Sheriff hoàn thành xong tiềm năng .- Outlaws : Giết sheriff

– Renegade: là người cuối cùng còn sống sót trên bàn chơi.

Chuẩn bị

1. Chia những lá công dụng bằng số người chơi :- 3 người : xem phần luật đặc biệt quan trọng .- 4 người : 1 Sheriff, 2 Outlaws, 1 Renegade .- 5 người : 1 Sheriff, 1 Deputy, 2 Outlaws, 1 Renegade .- 6 người : 1 Sheriff, 1 Deputy, 3 Outlaws, 1 Renegade .- 7 người : 1 Sheriff, 2 Deputy, 3 Outlaws, 1 Renegade .- 8 người : 1 Sheriff, 2 Deputy, 3 Outlaws, 2 Renegade .Tráo những quân cờ, chia ngẫu nhiên mỗi người một lá và úp xuống .2. Người chơi bí hiểm xem lá tính năng của mình, không để người khác thấy. Riêng người chơi cầm lá Sheriff mở ra, lật bài lên và để trước mặt .3. Xáo những lá bài nhân vật và chia mỗi người 1 lá, lật ngửa lên. Từng người đọc to tên và tính năng đặc biệt quan trọng của nhân vật mình .4. Mỗi người lấy số đạn bằng số máu trên lá bài nhân vật của mình, riêng Sheriff được công thêm 2 máu. Số đạn này tượng trưng cho số máu của nhân vật. Khi mất máu, bạn bỏ số đạn tương ứng ra giữa bàn .5. Đặt 9 token mũi tên thành chồng giữa bàn .6. Bỏ những lá công dụng và nhân vật còn dư vào hộp .

7. Sheriff lấy 5 viên xúc xắc và bắt đầu game.

Cách chơi

trò chơi chơi theo lượt theo chiều kim đồng hồ đeo tay. Khi đến lượt :- Đổ 5 viên xúc xắc. Sau đó hoàn toàn có thể giữ tác dụng hoặc đổ lại bất kể xúc xắc nào thêm 2 lần nữa. Nếu đổ lần 3, bạn hoàn toàn có thể đổ luôn cả những xúc xắc đã giữ ở lần 2. Và hiệu quả ở lần 3 là hiệu quả ở đầu cuối, bạn không được đổi khác .- Khi đã dừng đổ xúc xắc, thực thi tác dụng trên viên xúc xắc .- Lượt bạn kết thú, đến lượt người bên trái .

Luật quan trọng

– Thuốc nổ không hề đổ lại- Kết quả của mũi tên phải được thực thi ngay .

* Đạn và mũi tên: Khi bạn nhận được 1 máu hoặc 1 mũi tên, lấy chúng từ giữa bàn. Ngược lại, nếu mất máu hay mất tên, trả lại giữa bàn.

Bạn có thể đổi 1 viên đạn 3 và 3 viên đạn 1 bất cứ lúc nào.

Xúc xắc

Trên xúc xắc biểu lộ 6 hình tượng khác nhau, và mỗi hình tượng biểu lộ tính năng riêng. Bạn sẽ phải thực thi hiệu quả của toàn bộ xúc xắc đã đổ .1. Mũi tên: Bạn phải thực hiện ngay lập tức khi đổ ra, không được để đến cuối lượt. Lấy 1 token mũi tên cho mỗi mũi tên đổ ra và đặt trước mặt. Sau đó bạn có thể đổ lại viên xúc xắc này nếu bạn muốn và còn lượt đổ. Nếu bạn lấy token mũi tên cuối cùng, những người có mũi tên trước mặt sẽ bị tấn công bởi người da đỏ, và mất số máu bằng số mũi tên họ có. Sau đó, trả tất cả mũi tên ra giữa bàn, bạn tiếp tục lượt của mình.
2. Thuốc nổ: Bạn không thể đổ lại viên xúc xắc này! Nếu bạn đổ ra từ 3 thuốc nổ trở lên, mất 1 máu và kết thúc lượt ngay lập tức. Những viên xúc xắc khác vẫn được tính như bình thường.
3a. Súng tầm 1: chọn người bên cạnh, trái hoặc phải, người đó mất 1 máu.

3b. Súng tầm 2: Chọn người cách bạn 1 người, trái hoặc phải, người đó mất 1 máu. Nếu chỉ còn 2 hoặc 3 người, xem như súng tầm 1. 

Chú ý: Khi tính tầm không tính người đã bị loại.

5. Bia: Chọn 1 người bất kỳ, kể cả bản thân, hồi 1 máu. Hồi tối đa bằng số máu giới hạn.
6. Súng máy: nếu đổ ra từ 3 kí hiệu súng máy trở lên, kích hoạt súng, mỗi người chơi (trừ bạn) sẽ mất 1 máu. Bạn trả lại tất cả mũi tên ra giữa bàn.

Mất hết máu và chết

Nếu bạn mất hết máu, bạn chết và bị loại khỏi game. Trả lại tất cả mũi tên của bạn, và lật lá chức năng. Bây giờ, dù chết, nếu đồng đội của bạn thắng thì bạn vẫn sẽ thắng.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi sẽ kết thúc ngay nếu:

a. Sheriff chết: Nếu Renegade là người cuối cùng còn sống, Renegade thắng! Ngược lại tất cả Outlaws cùng thắng.

b. Tất cả Renegade và Outlaws chết: cả Sheriff và Deputy thắng chung.

Lưu ý: 2 Renegade không phải là đồng đội của nhau, và chỉ thắng khi là người duy nhất cuối cùng còn sống. Nếu Sheriff bị giết khi còn cả 2 Renegade thì Outlaws thắng (kể cả khi Outlaws lúc đó đã chết hết)

Ví dụ: 

– Cả Sheriff và Outlaws đã chết hết, chỉ còn Renegade và Deputy, thì Outlaws thắng .

– Tất cả người chơi chết cùng lúc, Outlaws thắng.

Luật đặc biệt 3 người

Lấy 3 lá công dụng : Deputy, Outlaws, Renegade. Xáo bài và chia mỗi người 1 lá, lật mở trước mặt. Nhiệm vụ của mỗi người như sau :- Deputy phải giết Renegade .- Renegade phải tàn phá Outlaw .- Outlaw phải giết Deputy .

Chơi như bình thường, bắt đầu từ Deputy. Người chơi thắng khi chính tay làm mục tiêu mất giọt máu cuối cùng. Nếu người bạn giết không phải nhiệm vụ của bạn, thì người còn sống cuối cùng là người thắng.

Nhân vật

Bart Casissidy (8)

Bạn có thể lấy vào 1 mũi tên thay vì mất 1 máu (không áp dụng khi mất máu bởi người da đỏ hoặc thuốc nổ, và không được dùng kỹ năng này lấy mũi tên cuối cùng)

Black Jack (8)

Bạn có thể đổ lại viên thuốc nổ (không thể đổ lại nếu đổ ra nhiều hơn 3 thuốc nổ trong cùng 1 lượt, tính năng thuốc nổ vẫn sẽ được kích hoạt)

Calamity Janet (8) 

Bạn có thể dùng súng tầm 1 như súng tầm 2 và ngược lại.

El Gringo (7)

Khi 1 người chơi làm bạn mất máu, người đó lấy 1 mũi tên (không áp dụng bởi thuốc nổ và người da đỏ)

Jesse Jones (9)

Nếu bạn có 4 máu hoặc ít hơn, hồi 2 máu cho mỗi bia bạn tự dùng cho chính mình.

Jourdonnais (7)

Bạn không mất nhiều hơn 1 máu bởi Người da đỏ.

Kit Carlson (7)

Dùng mỗi kí hiệu súng máy trên xúc xắc đổ ra để bỏ đi 1 mũi tên của bất kì ai, kể cả bạn. Nếu bạn đổ ra 3 kí hiệu súng máy, bạn bỏ tất cả mũi tên của mình và bỏ 3 mũi tên của bất kỳ ai, bạn vẫn làm những người chơi khác mất 1 máu.

Lucky Duke (8)

Bạn có thêm 1 lượt đổ lại xúc xắc.

Paul Regret (9)

Bạn không bao giờ mất máu bởi súng máy.

Pedro Ramirez (8)

Khi mất 1 máu, bạn có thể tự bỏ 1 mũi tên. (tuy nhiên vẫn mất máu).

Rose Doolan (9)

Súng tầm 1 của bạn có thể bắn tới người ở tầm 2, và Súng tầm 2 của bạn có thể bắn tới người ở tầm 3.

Sid Ketchum (8)

Đầu lượt bạn, bạn có thể chọn 1 người để hồi 1 máu, kể cả bạn.

Slab The Killer (8)

Mỗi lượt 1 lần, bạn có thể dùng viên xúc xắc có kí hiệu bia để gấp đôi viên xúc xắc có kí hiệu súng tầm 1 hoặc súng tầm 2 (nhưng viên xúc xắc chọn để gấp đôi vẫn chỉ có tác dụng vào 1 mục tiêu, và kí hiệu bia này không còn tác dụng hồi máu).

Suzy Lafayette

Nếu bạn không đổ ra kí hiệu súng tầm 1 hoặc tầm 2, bạn hồi 2 máu. Chỉ áp dụng vào cuối lượt của bạn.

Vulture Sam (9)

Khi 1 người chơi bị giết, bạn hồi 2 máu.

Willy the Kid (8)


Bang! The Dice Game là một boardgame dễ chơi với nhịp game nhanh, nhưng cũng không kém phần gay cấn và kịch tính. Người chơi sẽ phải sáng suốt nhận ra ai là đồng đội, ai là mục tiêu cần tiêu diệt, và từ đó có những chiến lược phù hợp để trở thành người chiến thắng.Bạn chỉ cần có 2 kí hiệu Súng máy là hoàn toàn có thể kích hoạt tính năng này, nhưng chỉ được sử dụng tính năng mỗi lượt 1 lần, kể cả khi bạn đổ ra tới 4 kí hiệu súng máy. Bang ! The Dice Game là một boardgame dễ chơi với nhịp game nhanh, nhưng cũng không kém phần gay cấn và kịch tính. Người chơi sẽ phải sáng suốt nhận ra ai là đồng đội, ai là tiềm năng cần hủy hoại, và từ đó có những kế hoạch tương thích để trở thành người thắng lợi .

Bạn cảm thấy hứng thú chứ? Hãy ấn vào đây và đặt mua game ngay nào!

[Thegioiboardgame.vn l Người dịch: Skye]